2017. február 24., péntek

Az oldal szerkesztés alatt van!

Az oldal szerkesztés alatt van, ezért még csak azokat az oldalakat érdemes elmélyültebben nézegetni, amelyiknél nincs jelezve, hogy "SZERKESZTÉS ALATT".


HOZZÁSZÓLNI A KIBESZÉLŐBEN LEHET.

Előzmények, az oldal létbehívásának oka2016 Karácsonyán jelent meg A lovasíjász c. Kaszás Géza film DVD kiadásban. A DVD dobozában egy érdekes felhívás található: A Lillród Film Produkciós iroda mutatja be egy kis ismertetőn A lovasíjászt is rendező Kaszás Géza következő, közösségi támogatásból készülő filmjét, ami az "Indulj el egy úton, én is egy másikon" munkacímet kapta. A film elkészülésének egyik oka az, hogy A lovasíjászban bemutatott "új" (nem hívatalos) őstörténeti álláspontok a vetítéseket követő közönségtalálkozókon nagy érdeklődést keltettek. A rendező szerint:

"A lovasíjász forgatása közben már érlelődött bennem a gondolat, hogy a filmben felvillanó őstörténeti összefüggéseket mélyebben és szélesebb összefüggéseiben adjam át a nézőknek. Ezen gondolatok miatt készítem el a következő filmemet"

A film témája: Finnugor vs. Hun. Az ismertető szerint: 

"(...) a magyarság származásának tekintetében két féle álláspont ütközik egymással:

I. Az akadémiai álláspont - a réntartó, kulturális identitását a sámánokon keresztül felmutató, nyugat-szibériai természeti népekhez, a finnugorokhoz köti a magyarság származását. Ezt, kizárólag nyelvészeti vizsgálódás eredményére alapozza és az ebből levont következtetésekkel bizonyít.

II. a másik - az Akadémia által dilettánsnak minősített állásfoglalás - a népi emlékezet, a meséink, zenéink, gesztáink, a rengeteg korabeli kútfő fennmaradt - ma már mindenki számára hozzáférhető - anyaga, a régészet, a genetika, az antropológia, a nyelvészet, a zenetudomány, a néprajz, magyar és külhoni tudósainak, kutatóinak, e témában mostanra elért kutatási eredményei, feltárt leletei, publikációi alapján bizonyított hun leszármazás. 
(...)
A film ehhez a kétszáz éve fennálló vitához keres elfogulatlan és tárgyilagos bizonyítékokat . Felkeresi a világban mindazokat a területeket, melyek mind a két elmélet tekintetében fontosnak tekinthetők és az ott jelentős kutató munkát végzett helyi szakértőket kérdezi meg.
(...)
Az eredeti helyszíneken, tárgyilagosan mutatja be a földrajzi, biológiai, antropológiai genetikai tényeket, az ásatások eredményeit, azok leletanyagát, az adott területen beszélt nyelvben, zenében, táncokban, vallásban meglévő hasonlóságokat és ellentmondásokat.
(...)
Az "Indulj el egy úton, én is egy másikon" képekben, gondolatokban, és zenében, az előzményfilm, "A lovasíjász" által elért hatást szeretné túlszárnyalni és az ott felvetett kérdésekre választ adni."

Hm. Nem akármekkora fába vágta a fejszéjét kedves Géza! És hogy miért van elképesztően nehéz dolga? Nem is a várható rendkívül vegyes fogadtatás miatt, amely során az akadémiai körökből, és az akadémiai, a hívatalos történelemoktatás anyatején felnevelkedett közönség (kulturális "elit") soraiból majd biztosan elemi erejű támadás sorozatot fog kapni a film... Ezek az emberek vagy képtelenek változtatni a dogmáikon, túlságosan ragaszkodnak az általuk vélt történelemhez, vagy fizetnek nekik azért, hogy fenntartsák a vaskalaposságukat. 
És nem is az egyébként várhatóan széleskörű befogadó közönség miatt lesz nehéz e film "célba-érése", akik egyénenként nyílván más és más tudásszinten állnak a magyarság valódi történetét tekintve, éppen ezért nekik még talán az is eléggé újdonság lehet majd, amit e filmben látnak...  

Nem, nem a várható fogadtatás és viták miatt van nagyon nehéz dolga a rendezőnek. Azért rendkívüli feladat ezt bevállalni, mert a magyar őstörténet vélhetően a legösszetettebb, legtöbb (látszólagos) ellentmondást tartalmazó történelmi kérdés, mely talán egyidős magával az emberiséggel. Sőt, a magyarság története nemcsak történelmi ("materiális"), hanem azt jóval meghaladó, spirituális, metafizikai "térben" gyökerező kérdéskör, melynek kutatása hasonlatos egy végtelen mély kút feltárásával - amire egy emberi élet vajmi kevés. A magyarok története olyan mélyen gyökerezik a Föld történetében, hogy ennek bemutatására egy film, de még egy film-sorozat sem lehet képes. Azért valahol el lehet kezdeni, és tényleg csak sok sikert és erőt lehet kívánni ehhez az úthoz, amibe Géza belevágott, de fel kell hívni a figyelmet, hogy ezt a kérdést biztosan nem lehet egy filmmel letudni. Ez, akármekkora energiát is kap, bármekkora anyagi támogatással készül, bármennyi helyszínen, bármennyi szakértő segítségével, bármennyi objektív bevetésével készül, "csupán" egy lépés lehet, az azt követő második lépés előtt. Mindenesetre azt az első lépést is meg kell tenni, ahhoz, hogy lehetővé tegye a második lépést... Szóval hajrá!

Ehhez a készülő filmhez szeretne ez az weboldal is egy kis segítséget nyújtani szerény eszközeivel, mert egyrészt minden segítségre szükség van, másrészt a felhívásból úgy látni, hogy egy "picit" már most kezd félresiklani a lényeg, már ami a magyarság eredetét illeti. Nagyon sajnálatos lenne, ha ez a mű is beleesne olyan hibákba, amelyekbe oly sok szakember és kutató beleesett már, aki a magyar őstörténetet kutatta. Az egyik ilyen a részletekben való elveszés, a lényeg nem látása. A másik hiba a saját elmélet hozzánövése a kutatóhoz, amit nehezen tud elengedni. De mind közül a legveszélyesebb hiba beleesni az oszd meg és uralkodj csapdájába
1870 után, a finnugor elmélet komolyabb megszilárdulásának korszakában volt egy úgynevezett "ugor-török" háború a magyar szellemi elit berkein belül. A részletekbe most nem belemenvén, a lényege, az eredendő célja ennek a szellemi háborúnak nem a magyar őstörténet hiteles feltárása lehetett, hanem sokkal inkább a magyarság eredetével foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő közösség megosztása, az oszd meg és uralkodj mesteri elve alapján.

És úgy tűnik jelen korunkban is valami nagyon hasonló kezd kibontakozni. Az MTA részéről 1850-től támogatott finnugor származáselmélet napjainkra kezd tarthatatlanná válni az egyéb társtudományok, úgy mint régészet, genetika, embertan, és egyéb vizsgálódások (pl. népművészeti, népzenei elemzések, geofizikai kutatások) eredményeinek fényében, ezért úgy tűnik, hogy az uralkodó, álmagyar szellemi elit gondolatműhelyeiben egy ismételt "háborút" készítenek elő: mostantól a finnugor elmélet melletti látszólagos kitartás mellett támogatnak más elképzeléseket is, azaz "átnyergelnek" a keleti, Belső-Ázsiai, mongol eredetre (lásd pl. Kurultaj támogatása).  Így megint meg lehet osztani a magyarságot, csak most éppen nem ugor <-> török, hanem finnugor <-> mongol-hun származáselmélet két széke között (és mint látjuk ennek a készülő filmnek is ez a fő iránya...). De valójában mindennek mi lehet a célja? Talán nem tévedünk nagyot azzal a kijelentéssel, hogy az újabb megosztó szellemi háború célja a magyarság valódi eredetének ismételt elhallgatása, hogy elterelje a figyelmet az említett tudományok eredményeiről, hogy az igazság most se derüljön ki széles körben - ehelyett egymást csépeljék a "finnugristák" és a "hunisták". Az ellenerőknek mindegy mi, csak ne a Kárpát-medence legyen megjelölve eredetnek, miközben a magyarság több ágból font őstörténetének egyik legfontosabb ága pont a Kárpát-medencei őshaza - amelyre számos, bizonyító erejű komoly tanulmány rámutatott már. A történelemhamisítások egyik legfőbb célja, hogy nehogy ki legyen mondva a Kárpát-medencei magyar folytonosság, amire pedig évezredekre visszamenőleg van bizonyíték! Ettől irtóznak, ezt elismerni nem áll érdekükben bizonyos szellemi köröknek. Hogy miért? Nos, az egy hosszú történet... minden jel arra mutat, hogy a Kárpát-medencére igény mutatkozik egy "másik tábor" részéről.

Rendkívül elkeserítő, hogy még ma is (2017-ben), egy magát nemzeti kormánynak valló hatalom alatt sem került sor egy nagyszabású, államilag támogatott őstörténeti feltáró munkára. Létrejött ugyan az MTA-n belül egy őstörténeti témacsoport, de az ott eddig felmutatott "eredmény" finoman szólva is siralmas... például a régészet/tárgytípusok menüben a magyarsággal kapcsolatban mindössze két típusú tárgyról érezték fontosnak említést tenni (fülbevalók, és harci balták). Ha lettek volna olyan szakszerűek, és figyelembe veszik például a Michelangelo Naddeo olasz kutató által évek alatt összegyűjtött elképesztő régészeti, genetikai, népművészeti anyagot, akkor talán nem ilyen szánalmas szinten állna a hívatalos őstörténeti kutatás. A magyarság gyökereivel kapcsolatban hihetetlen mennyiségű "amatőr" forrásmunka gyűlt már össze napjainkra, a történelemtudományt megtámogatva mindenféle társtudomány (régészet, embertan, genetika, nyelvészet stb.) eredményeivel, ám ennek ellenére úgy néz ki, hogy az államilag támogatott akadémiai témacsoport szintjén még mindig nem megengedett a magyarság valós eredetét kutatni, feltárni, és ismertetni. Ismeretesek "pletykák" az akadémiai körökből, miszerint akadnak ma már régészek, és egyéb szakemberek, akik már szembemennének a hívatalos politikai irányzattal, és akiknek nem engedik elmondani az igazságot - ezért vagy kilépnek (és onnantól felszabadultan kutathatnak), vagy beletörődnek a sorsukba. A hívatalos akadémiai visszatartás/lefojtás következtében nem véletlenül indul "útnak" ennyi magyarságkutató, mert a magyarok többsége a porcikáiban érzi, hogy az oktatott történetünk nem igaz, és iszonyatos igény mutatkozik ma már a magyar eredet megnyugtató tisztázására. Ez a honlap is ennek az igénynek próbál megfelelni a maga eszközeivel. 

S hogy valami talán már most kezd félresiklani a Kaszás Géza filmben is, azt az ismertetőben szereplő forgatási adatok alapján lehet leszűrni, miszerint a forgatás tervezett helyszínei: Kína, Mongólia, Oroszország, Kazahsztán, Kaukázus - Azerbajdzsán, Grúzia, India, USA, Ausztria, Svájc, Olaszország, Románia - Székelyföld, Csángók, Finnország. Dícséretes, hogy ennyi helyszínt meg kíván látogatni a stáb, viszont egy valamire érdemes felhívni a figyelmet: rengeteg helyen lehet kutatni a magyarság eredetét, lehet megszólaltatni számos "kelet-kutatót" , el lehet menni Kínába, Mongóliába, hunokról szóló történeteket hallgatni (pl. A lovasíjász filmben szereplő Obrusánszky Borbálát, aki beleesett a "saját elméletem jobban tetszik mint az igazság" csapdájába, és a magyarokat mindenáron keletről, a mongol-hunoktól akarja származtatni, ami megint csak kis részben igaz..), s lehet számtalan ázsiai régészeti leletet feltárni, lehet összevetni a magyar nyelvet a Mezopotámiai sumér leletekkel, lehet összefüggéseket találni az amerikai földrész íjfeszítő népeinek kultúráival, lehet vizsgálni a történelem-előtti piramis és egyéb megalit építő kőkorszaki kultúrákat szerte a bolygón, de mindez csak egy-egy lenyomata, részlete az igazságnak, mivel

Bárhol kerek e bolygón kereshetjük a magyarság eredetét, hiszen szinte mindenütt lesznek kulturális nyomai, és bármennyiszer is kapjunk keleti rokonainktól katonai, államszervező segítséget történelmünk során, akkor is a magyar alapnépesség őshazája a Földön bizonyíthatóan a Kárpát-medence. Az "akadémiai" finnugor elmélet cáfolatát megtették már olyan sokan (pl. Götz László, Dr. Marácz László, stb.), de ebben a tanulmányban is ki kell térni rá. A finnugor-elmélet önmagában nem alkalmas a magyarság eredetének teljes körű magyarázatára, noha rész-igazságokat nyomokban tartalmaz - mint azt látni fogjuk. 

Ahol ma már tart az "alternatív, dilettáns" kutatóközösség, az már rég nem az a kérdés, hogy a magyarok  finnugorok-e, ez egyértelmű (nem), ennél sokkal mélyebb kérdésekre bukkan az, aki elkezdi a valós magyar őstörténetet feltárni. Fájdalom, hogy a film ismertetője csak igen kevés Kárpát-medencei tervezett helyszínt sorol fel, remélhetőleg ez még bővülni fog a forgatás során, talán az alapján is, ami ezen az oldalon összegyűjtésre került. Addig is - mivel a film várhatóan 2017 április - 2018 augusztus között készül - talán még van idő némi ismeretanyag átadására. Erre vállalkozik ez az oldal, felhasználva sok magyarságkutató által összegyűjtött adathalmazt, irodalmat. Szerény munkánk remélhetőleg hozzájárul valamelyest ahhoz, hogy a film a - vélhetően - "helyes mederben" maradjon, és a helyes végkövetkeztetésekre jusson el a végére. Amennyiben mégsem hasznosítják az itt  összegyűjtött anyagot, akkor sincs semmi baj, mert ezt az összefoglaló munkát már régen meg kellett volna valakinek csinálni, ezzel a feladattal mi magyarok mindenképp tartozunk magunknak.

Kezdjük is! 

2017. február 22., szerda

Kibeszélő

Az aloldalakon nem engedélyezett a hozzászólás, mert az összekavarja a főoldal hozzászólásait, ezért csak itt, a főoldali "kibeszélő" bejegyzés(ek)ben lehet közzétenni észrevételeket, hozzászólásokat. A megértést köszönjük!